هرجلسه کاری میتواند فرصتی باشد برای پیشرفت شما، با ماتغییر را تجربه کنید

اتاق جلسات اداری

اتاق های جلسات با امکانات کامل- مجهز به تجهیزات صوتی تصویری

BOOK NOW

اتاق جلسات اختصاصی مناسب برای مصاحبه و جلسات اداری باآخرین تکنولوژی صوتی و تصویری و خدمات ترجمه همزمان.

  • رزرو آسان، بدون نیاز به عقد قرارداد

  • دسترسی به اینترنت پر سرعت

  • منشی اختصاصی

  • ویدئو کنفرانس